Medlemskab

Priser

Indmeldelse MED binding* Pris pr. måned

1 hold børn 3-8 år225 Kr
2 hold børn 3-8 år265 Kr
Unge
1 hold unge 9-12 år.295 Kr
2 hold unge 9-12 år355 Kr
Ubegrænset børn425 Kr
voksen
1 hold teen/voksen295 Kr
2 hold teen/voksen345 Kr
Ubegrænset teen/voksen.425 Kr
Senior
1 hold senior225 Kr
2 hold senior259 Kr
Ubegrænset senior295 Kr

Indmeldelse UDEN binding* Pris pr. måned

1 hold børn 3-8 år275 Kr
2 hold børn 3-8 år325 Kr
Unge
1 hold unge 9-12 år355 Kr
2 hold unge 9-12 år415 Kr
Ubegrænset børn475 Kr
voksen
1 hold teen/voksen355 Kr
2 hold teen/voksen415 Kr
Ubegrænset teen/voksen475 Kr
Senior
1 hold senior265 Kr
2 hold senior325 Kr
Ubegrænset senior395 Kr

Alle priser er inklusiv Koda og Gramex afgifter.

Vi gør opmærksom på at skolen er 100% privat drevet uden nogen form for offentlig tilskud.

Søskende og familierabat 10%

Andre priser:

Prøvetime – betales kontant  ( Tilladt at tage 2 prøvetimer inden tilmelding) 50 Kr
Gebyr for sent betaling 100 Kr

​* Indmeldelse MED binding:

Indmeldelse er bindende for en hel sæson, som slutter den 30. juni 2018.
Der kan kun ske skriftlig ændring af type medlemskab eller udmeldelse indenfor den første måned som der betales for. Derefter er medlemskabet bindende.

** Indmeldelse UDEN binding:

Medlemmet kan fravælge hold og udmelde sig i den første måned som der betales for, og i løbet af resten af sæsonen senest 14 dage før den 1. i den måned man ønsker at blive udmeldt fra.

Nye medlemmer betaler 1. måned ved overførsel (uden gebyr) til vores konto.

​​FERIE OG HELLIDAGE :

Ferie og helligdage er medregnet i kontingentpriser. Just Dance Sttudio har lukket i helligdage og følgende ferier:

NY SÆSON begynder mandag d. 15 august

Efterårsferie
Lørdag d. 15. oktober-søndag d. 23. oktober

Juleferie
Onsdag d. 21. december-tirsdag d. 3. januar

Vinterferie
Lørdag d. 11. februar-søndag d. 19. februar

Påskeferie
Lørdag d. 8. april-mandag d. 17. april

Store Bededag
Fredag d. 12. maj

Kristi Himmelfartsferie
Torsdag d. 25. maj-søndag d. 28. maj

Pinseferien
Lørdag d. 3. juni-mandag d. 5. juni

Sommerferien begynder lørdag d. 24. juni

Medlemskab

Tilmeldingen kan gøres via vores website under menupunktet ”Tilmelding” og starter altid fra den dag du tilmelder dig eller påbegyndt undervisning. Husk at skrive dit fulde navn, adresse + post-nr., e-mail, tlf-nr., mobil, alder, fødselsdato. Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages til andre.

Betaling

Indmeldingsgebyret betales samtidigt med tilmeldingen på vores konto i Danske Bank på reg-nr. 3163 + konto-nr.10 522 633. HUSK at angive elevens fulde navn på indbetalingen. Tilmelding er først gældende, når Just Dance Studio har modtaget tilmeldingsgebyr. Beløbet betales fremover via PBS (betalingsservice). Hvis ikke man tilmelder sig PBS pålægges der et ekstra administrationsgebyr på 30,- kr. pr. inbetaling. Ved for sen betaling sendes rykker med ekstra gebyr på 100,- kr. Gældende pr. 1/11-2012.

Aflysning af hold

Ved aflysninger vil du modtage en SMS eller en email, det er derfor vigtigt at disse oplysninger er korekte, når du tilmelder dig. Der refunderes ikke penge ved aflysninger.

Udmeldelsen

Udmeldelsen skal ske skriftligt via Just Dance Studios mailsystem justdancestudio2012@gmail.com, gebyr refunderes ikke.

Fortrydelsesret

Købt medlemskab refunderes ikke.

Follow by Email
Facebook
Facebook
YouTube
Instagram