Medlem/Priser

Priser

Indmeldelse MED binding*
Pris pr. måned

Indmeldelse UDEN binding*
Pris pr. måned

1 hold børn 3-8 år.............................. 219 Kr
2 hold børn 3-8 år.............................. 249 Kr

1 hold unge 9-12 år.............................289 Kr
2 hold unge 9-12 år.............................349 Kr

Ubegrænset børn...............................399 Kr

1 hold teen/voksen.............................289 Kr
2 hold teen/voksen.............................349 Kr

Ubegrænset teen/voksen...................399 Kr

1 hold senior.......................................229 Kr
2 hold senior.......................................259 Kr

Ubegrænset senior.............................299 Kr

1 hold børn 3-8 år.............................. 269 Kr
2 hold børn 3-8 år.............................. 319 Kr

1 hold unge 9-12 år.............................349 Kr
2 hold unge 9-12 år.............................399 Kr

Ubegrænset børn...............................499 Kr

1 hold teen/voksen.............................349 Kr
2 hold teen/voksen.............................399 Kr

Ubegrænset teen/voksen...................499 Kr

1 hold senior.......................................269 Kr
2 hold senior.......................................329 Kr

Ubegrænset senior.............................399 Kr

Alle priser er inklusiv Koda og Gramex afgifter.

Vi gør opmærksom på at skolen er 100% privat drevet uden nogen form for offentlig tilskud.

 

Søskende og familierabat 10%

Andre priser:

Prøvetime - betales kontant...............30 Kr

Gebyr for sent betaling ....................100 Kr

 

​*  Indmeldelse MED binding:

Indmeldelse er bindende for en hel sæson, som slutter den 30. juni 2018.
Der kan kun ske skriftlig ændring af type medlemskab eller udmeldelse indenfor den første måned som der betales for. Derefter er medlemskabet bindende.
 

**  Indmeldelse UDEN binding:

Medlemmet kan fravælge hold og udmelde sig i den første måned som der betales for, og i løbet af resten af sæsonen senest 14 dage før den 1. i den måned man ønsker at blive udmeldt fra.

Nye medlemmer betaler 1. måned ved overførsel (uden gebyr) til vores konto.
 

​​FERIE OG HELLIDAGE :

Ferie og helligdage er medregnet i kontingentpriser. Just Dance Sttudio  har lukket i helligdage og følgende ferier:

NY SÆSON begynder mandag d. 15 august

Efterårsferie
Lørdag d. 15. oktober-søndag d. 23. oktober

Juleferie
Onsdag d. 21. december-tirsdag d. 3. januar

Vinterferie
Lørdag d. 11. februar-søndag d. 19. februar

Påskeferie
Lørdag d. 8. april-mandag d. 17. april

Store Bededag
Fredag d. 12. maj

Kristi Himmelfartsferie
Torsdag d. 25. maj-søndag d. 28. maj

Pinseferien
Lørdag d. 3. juni-mandag d. 5. juni

Sommerferien begynder lørdag d. 24. juni

Medlemskab 

Tilmeldingen kan gøres via vores website under menupunktet ”Tilmelding” og starter altid fra den dag du tilmelder dig eller påbegyndt undervisning. Husk at skrive dit fulde navn, adresse + post-nr., e-mail, tlf-nr., mobil, alder, fødselsdato. Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages til andre.

Betaling

Indmeldingsgebyret betales samtidigt med tilmeldingen  på vores konto i Danske Bank på reg-nr. 3163 + konto-nr.10 522 633. HUSK at angive elevens fulde navn på indbetalingen. Tilmelding er først gældende, når Just Dance Studio har modtaget tilmeldingsgebyr. Beløbet betales fremover via PBS (betalingsservice). Hvis ikke man tilmelder sig PBS pålægges der et ekstra administrationsgebyr på 30,- kr. pr. inbetaling. Ved for sen betaling sendes rykker med ekstra gebyr på 100,- kr. Gældende pr. 1/11-2012.

Aflysning af hold

Ved aflysninger vil du modtage en SMS eller en email, det er derfor vigtigt at disse oplysninger er korekte, når du tilmelder dig. Der refunderes ikke penge ved aflysninger.

Udmeldelsen

Udmeldelsen skal ske skriftligt via Just Dance Studios mailsystem justdancestudio2012@gmail.com, gebyr refunderes ikke.

Fortrydelsesret

Købt medlemskab refunderes ikke.